Roční průměrný úhrn slunečního záření [kWh/m2] 

Mapa

foto2foto4foto5